Buddhist Funeral Service

Buddhist Funeral Rites

BALDI FUNERAL HOME
NHÀ QUÀN BALDI

1331 South Broad Street
Philadelphia, PA. 19147
Tel: (215) 389-2414
www.baldifuneralhome.com

 • Ngô Văn Thành (267) 975-3048 (Thông dịch tiếng Việt, Hoa, Anh, Miên);
 • Chúng tôi nhận hướng dẫn sấp xếp cho qui tang gia theo yêu cầu tại nhà quàn;
 • Có chổ đốt nhan đèn vàng bạc;
 • Có chương trình an tang linh cữu hoặc hỏa thiêu;
 • Nhận lo thủ tục đưa linh cữu hoặc hài cốt về Việt Nam, Cambodia;
 • Nhà Quàn có sẳn các mẫu quan tài để quí tang gia chọn lựa;
 • Nhận làm hoa theo ý khách;
 • Nhạn đặt mộ bia theo ý tang chủ;
 • Nhận quay phim, chụp hình cho tang lễ;
 • Nhà Quàn có chỗ đậu xe rộng, an toàn, miễn phi;
 • Phòng tang lễ rộng rãi, địa điểm di quan rất tốt.

Ngo Van Thanh267975-3048(越南,中國,英國,柬埔寨);

我們收到關於如何安排家庭會議的指示;

有一個淡黃色的燈;

有一個葬禮或火葬計劃;

負責將屍體或遺體送往越南的程序,柬埔寨;

有現成的棺材供您選擇;

訂做鮮花;

根據主人的意圖吞下墳墓;

拍攝,為葬禮拍照;

剛剛有寬敞,安全,免費的停車場;

殯儀館很寬敞,地理位置很好。

Ngo Van Thanh267975-3048(越南,中国,英国,柬埔寨);

我们收到关于如何安排家庭会议的指示;

有一个淡黄色的灯;

有一个葬礼或火葬计划;

负责将尸体或遗体送往越南的程序,柬埔寨;

有现成的棺材供您选择;

订做鲜花;

根据主人的意图吞下坟墓;

拍摄,为葬礼拍照;

刚刚有宽敞,安全,免费的停车场;

殡仪馆很宽敞,地理位置很好。

Buddhist Funeral Rite Photos