Buddhist Funeral Service

Buddhist Funeral Rites

BALDI FUNERAL HOME
NHÀ QUÀN BALDI

1331 South Broad Street
Philadelphia, PA. 19147
Tel: (215) 389-2414
www.baldifuneralhome.com

 • Ngô Văn Thành (267) 975-3048 (Thông dịch tiếng Việt, Hoa, Anh, Miên);
 • Chúng tôi nhận hướng dẫn sấp xếp cho qui tang gia theo yêu cầu tại nhà quàn;
 • Có chổ đốt nhan đèn vàng bạc;
 • Có chương trình an tang linh cữu hoặc hỏa thiêu;
 • Nhận lo thủ tục đưa linh cữu hoặc hài cốt về Việt Nam, Cambodia;
 • Nhà Quàn có sẳn các mẫu quan tài để quí tang gia chọn lựa;
 • Nhận làm hoa theo ý khách;
 • Nhạn đặt mộ bia theo ý tang chủ;
 • Nhận quay phim, chụp hình cho tang lễ;
 • Nhà Quàn có chỗ đậu xe rộng, an toàn, miễn phi;
 • Phòng tang lễ rộng rãi, địa điểm di quan rất tốt.

Ngo Van Thanh(267)975-3048(越南,中國,  柬埔寨);

我們可以按照家屬的要求, 在殯儀館安排下進行葬礼.

我們有一個可以燒金艮冥纸的火爐.

我們可以提供土葬或火葬的選擇.

負責辨理骨灰或遺體送往越南,柬埔寨的手续;

有現成的棺材供您選擇;

訂做鮮花;

根據家属的選擇, 可定制大小墓碑.

我們可以提供为葬禮拍照, 拍攝.

殯儀館有寬敞的靈堂, 方便進行喪禮.

還有安全, 免費的大停車場.

Ngo Van Thanh267975-3048(越南,中国 柬埔寨);

我们可以按照家属的要求, 在殡仪馆安排下进行丧礼.

我们有一個可以烧金艮冥纸的火炉.

我们可以提供土葬或火葬的选择.

负责办理骨灰或体送往越南,柬埔寨的手;

成的棺材供您选择.

訂做鮮花;

根据家属的选择, 可定制大小墓碑.

我们可以提供为葬礼拍照, 拍攝.

殡仪馆有宽敞的灵堂, 方便進行喪礼.

还有安全, 免費的大停車场.

Buddhist Funeral Rite Photos